Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

hahaha-no
hahaha-no
hahaha-no
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer - Wszystko za życie
hahaha-no
4973 928d 500

February 18 2017

hahaha-no

July 06 2015

hahaha-no
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
hahaha-no
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viapsychoviolet psychoviolet

July 03 2015

hahaha-no
2430 750a 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakatt katt
hahaha-no
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viacoffeebitch coffeebitch
hahaha-no
6016 0ee8 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
hahaha-no
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
hahaha-no


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details

July 02 2015

hahaha-no
1919 3b8c
Reposted fromsiegmunda siegmunda viablackdrama blackdrama
hahaha-no
0112 4081
Reposted fromrol rol viablackdrama blackdrama
hahaha-no
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol
hahaha-no
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viastarryeyed starryeyed
hahaha-no
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
hahaha-no
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"

July 01 2015

hahaha-no
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl