Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

hahaha-no
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialegilimencja legilimencja
hahaha-no
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
9617 72c1 500

gaaraofsburbia:

ohgod-awesome-posts:

your golden retriever has evolved into an emerald retriever

no that’s a shiny form

Reposted fromtamuru tamuru viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
hahaha-no
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hahaha-no
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viaoblivions oblivions
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaslowostwor slowostwor

April 03 2017

hahaha-no
hahaha-no
hahaha-no
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer - Wszystko za życie
hahaha-no
4973 928d 500

February 18 2017

hahaha-no

July 06 2015

hahaha-no
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
hahaha-no
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viapsychoviolet psychoviolet

July 03 2015

hahaha-no
2430 750a 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakatt katt
hahaha-no
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viacoffeebitch coffeebitch
hahaha-no
6016 0ee8 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
hahaha-no
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
hahaha-no


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl