Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

hahaha-no
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viablackdrama blackdrama
hahaha-no
0112 4081
Reposted fromrol rol viablackdrama blackdrama
hahaha-no
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol
hahaha-no
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viastarryeyed starryeyed
hahaha-no
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
hahaha-no
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"

July 01 2015

hahaha-no
hahaha-no
hahaha-no
hahaha-no
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
hahaha-no
Reposted fromhagis hagis viaszarakoszula szarakoszula

June 30 2015

hahaha-no
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapannaniczyja pannaniczyja

June 29 2015

hahaha-no
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaeoen eoen
hahaha-no
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viastarryeyed starryeyed
hahaha-no
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakatt katt
hahaha-no
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viawerterowska werterowska
hahaha-no

June 28 2015

hahaha-no
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaepidemic epidemic
hahaha-no
5044 cc36 500
Reposted fromrol rol
hahaha-no
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl