Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

hahaha-no
7634 69af
hahaha-no
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
hahaha-no
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
hahaha-no
5649 583a 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada vianondiscovery nondiscovery
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hahaha-no
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
3630 2bd9
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajointskurwysyn jointskurwysyn
hahaha-no
6408 6e32 500
Reposted fromhagis hagis viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hahaha-no
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hahaha-no
9070 846b
hahaha-no
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viastarryeyed starryeyed
hahaha-no
the museum of tears
hahaha-no
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacinnamomum cinnamomum
0792 48e5

midnightruin:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

I love abandoned ruins so much

hahaha-no
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vianondiscovery nondiscovery
hahaha-no
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hahaha-no
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viaszarakoszula szarakoszula
hahaha-no
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl